PGB Beheer

____________

PGB is geld waarmee zorg ingekocht kan worden bij een zorgverlener. Met deze zorgverlener worden er afspraken gemaakt over de zorg, de werktijden en de vergoeding. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst.

Wanneer er een PGB is, is iemand al snel bekend met deze ingewikkelde administratie. Het is vaak een hele puzzel om de complete administratie bij te houden. Dit nemen wij graag uit handen.

Belangrijke taken van een PGB-beheerder zijn:

  • Ontvangen van alle PGB-correspondentie.
  • Afspraken met de zorgverlener vastleggen in een zorgovereenkomst.
  • Beoordelen of de afspraken met de zorgverlener passen bij de indicatie en het PGB.
  • Verantwoording afleggen aan het zorgkantoor over de besteding van het PGB-geld.
  • Verzorgen van de opgave aan de Belastingdienst.
  • Opstellen budgetoverzichten.

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de keuze van zorgverleners en de wijze van behandeling. Ook moet u zelf tijdig indicaties aanvragen.

.

.

.

PGB Beheer

Menu