Curatele

________

Curatele is er voor mensen die de geldzaken en persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. Bovendien wordt die persoon handelingsonbekwaam verklaard. Voor alle handelingen die rechtsgevolgen hebben, is er toestemming nodig van de curator. Denk hierbij aan handelingen met betrekking tot kopen, huren of lenen. Ook voor trouwen is goedkeuring van de curator nodig.

Volgens de wet hoeft de curator niet met de cliënt te overleggen. Wij proberen dit zoveel mogelijk wel te doen. Wij willen rekening houden met de inbreng van de cliënt. Handelingsonbekwaam betekent niet gevoelsonbekwaam.

Uiteindelijk is de curator verantwoordelijk en zal dus beslissen. Moeilijke beslissingen worden altijd weloverwogen en zoveel mogelijk in overleg genomen.

Maatwerk met respect voor de cliënt!

.

.

.

.

Curatele

Menu