Mentorschap

_____________

Een mentor biedt ondersteuning bij het maken van persoonlijke keuzes. Denk hierbij aan mensen met bijvoorbeeld dementie, een verslaving, een verstandelijke beperking of psychiatrische patiënten. Ook kunnen dit mensen zijn die in de knoop zijn geraakt en daardoor moeite hebben met het inrichten van het leven.

Een mentor helpt bij het nemen van beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor neemt (zoveel mogelijk in overleg met de cliënt) beslissingen als het gaat over bijvoorbeeld de keuze van een woonvorm, het aangaan van (sociale) relaties, het opstellen van behandel- en/of begeleidingsplannen, het ondergaan van medische behandelingen of het staken hiervan.

Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. De mentor handelt vanuit de gewoonten, principes, wensen en behoeften van de cliënt.

Mentorschap, raadgeving met gevoel!

.

.

.

Mentorschap

Menu