Lezing

______

Tijdens het bijwonen van onze lezing zult u merken dat niet alleen algemene uitgangspunten aan bod komen, maar bijvoorbeeld ook ontwikkelingen en regels op het gebied van wetgeving of vraagstukken uit uw eigen praktijk.

In een lezing komen onder andere de volgende punten aan de orde:

  • Wanneer bewindvoering, mentorschap of curatele aanvragen?
  • Wat houdt dit in voor de cliënt?
  • Hoe vraagt men dit aan en wie kan dit aanvragen?
  • Wat is de werkwijze van Schakel in Bewind?

Een lezing kan worden gegeven aan bijvoorbeeld hulpverlenende instanties en verwanten die meer willen weten over beschermingsbewind, mentorschap en curatele. Dit alles is ook mogelijk voor ouders die graag willen weten wat er geregeld moet worden wanneer hun kind(eren) de leeftijd van 18 jaar bereiken.

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Lezingen verzorgen wij gratis en geheel vrijblijvend.

Lezing

Menu